سیستم انتشار محتوا سیستم انتشار محتوا

گردهمایی روسا و معاونین شعب و دوایر

اولین جلسه گردهمایی مسئولین مدیریت استان در راستای تبیین سیاست و اهداف بانک
 اولین گردهمایی مسئولین مدیریت و روسا ومعاونین شعب گیلان بصورت مجازی و از طریق وبینار در راستای تببین اهداف و سیاست های 1400بانک برگزار شد. 
آخرین بروزرسانی 1400/2/8

مقاله ها مقاله ها

مقاله ها

اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اندازه دانلودها اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.