مدیرشعب استان گیلان در جشن هزار میلیاردی شعبه مرکزی بندر انزلی : ابزارها و خدمات بانک مسکن برای تامین نیاز مسکن مردم در شبکه بانکی کشور بی نظیرند.

برگزاری جشن هزار میلیارد ریالی شعبه مرکزی بندرانزلی

بانک مسکن شعبه مرکزی بندرانزلی یکی از 4 شعبه مستقر در شهر ساحلی و توریستی بندرانزلی می باشد که توانست با تلاش همکاران و مدیریت موثر مسیولین شعبه ضمن پیگیری صحیح و استفاده بهینه ازابزارها و خدمات بانک از ظرفیتهای مناسب منطقه بهره برده و با جذب منابع بیش از یک هزار میلیارد ریالی ، این موفقیت را با حضور مدیر و معاونین مدیریت شعب استان و مسیولین سایر شعب شهر بندرانزلی جشن بگیرد..
 

بانک مسکن شعبه مرکزی بندرانزلی یکی از 4 شعبه مستقر در شهر ساحلی و توریستی بندرانزلی می باشد که  توانست با تلاش همکاران و مدیریت موثر مسیولین شعبه ضمن پیگیری صحیح و استفاده بهینه ازابزارها و خدمات بانک از ظرفیتهای مناسب منطقه بهره برده و با جذب منابع بیش از یک هزار میلیارد ریالی ، این موفقیت را با حضور مدیر و معاونین مدیریت شعب استان و مسیولین سایر شعب شهر بندرانزلی جشن بگیرد..

در این مراسم مدیر شعب استان گیلان ضمن تقدیر از تلاش و پی گیری همکاران شعبه مرکزی بندرانزلی در جذب منابع و همچنین وصول مطالبات با تاکید بر رژیم پس اندازی و پرتفو ی تسهیلاتی مناسب این بانک در تامین نیاز مشتریان و ابزارها  و خدمات مالی این بانک که با هدف رفع مشکلات مردم و تامین مهم ترین نیاز اساسی خانواده ها جهت اسکان و آرامش خاطر آنها فراهم شده خواستار تلاش بیشتر همکاران در بازاریابی و معرفی محصولات در بین آحاد مردم شد .

حسن نوروزی با تحلیل بازار مسکن منطقه و اشاره به شرایط و نحوه اعطای تسهیلات بانک مسکن و نیز ارایه روشهاو محصولات متنوع برخورداری از تسهیلات برای متقاضیان و مدت بازپرداخت  تسهیلات بانک مسکن خاطرنشان کرد: این بانک بعنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن ، اقدامات و طرح های خود را در راستای اعطای تسهیلات به اقشار مختلف جامعه  معطوف ساخته است و پرتفوی تسهیلاتی و خدمات بانک مسکن در شبکه بانکی کشور بی نظیر است.

فرج اله سیفی - مسیول شعبه مرکزی انزلی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش تک تک همکاران این شعبه به تشریح برنامه ها و هدفگذاریهای شعبه پرداخته و راهکارهای موفقیت این شعبه را در جذب منابع و وصول مطالبات ذکر کرد.

Last Updated 1396/9/27