برگزاری نشست های ارزیابی عملکرد در مدیریت شعب استان گیلان

برگزاری نشست های ارزیابی عملکرد در مدیریت شعب استان گیلان

نشستهای ارزیابی عملکرد که به مدت 4 روز و در 2 گروه با هدف اصلی ، بررسی برنامه های عملیاتی شعبه و روند تحقق اهداف ابلاغی در بخش های مختلف مطابق با شاخصهای اعلامی ، استراتژی ها و برنامه های راهبردی بانک در 50 شعبه استان گیلان ،از جهت همسویی با اهداف عالیه بانک مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف هر شعبه، حسب موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ، سنجیده و قیاس گردید.

نشستهای ارزیابی عملکرد  که به مدت 4 روز و در 2 گروه  با هدف اصلی ، بررسی برنامه های عملیاتی شعبه و روند تحقق اهداف ابلاغی در بخش های مختلف مطابق با شاخصهای اعلامی ، استراتژی ها و برنامه های راهبردی بانک در 50 شعبه استان گیلان ،از جهت همسویی با اهداف عالیه بانک مورد ارزیابی قرار گرفت و اهداف هر شعبه، حسب موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی، ظرفیت و پتانسیل اقتصادی ، سنجیده و قیاس گردید.

 

در این نشستها که مسیولین دوایر ستادی مدیریت استان گیلان حضور داشتند ، پس از بررسی عملکرد هرشعبه ،دیدگاه ها و نقطه نظرات  هر دایره در خصوص بهبود شاخص ها و محورهای ارزیابی عملکرد شعب ارایه شد که در این میان ، پیرامون موارد مهمی چون لزوم کاهش شاخص npl غیر مسکن و ضمانتنامه،جمع آوری دستگاههای pos کم بازده، جذب منابع صندوق پس انداز مسکن یکم ، تحقق مبلغ صدور ضمانتنامه ، فروش اقساطی واحدهای احداثی مسکن مهر، جذب منابع صفردرصد و ...بحث و تبادل نظر شد.

 

همچنین تلاش در جهت بهبود شاخص های ریسک اعتباری و رعایت بهداشت اعتباری توسط شعب ، پیگیری و تلاش در جهت وصول مطالبات و کاهش آن ، بهبود شاخص افزایش درآمدهای کارمزد محور با تاکید بر اشراف کامل کارکنان بر بخشنامه ها با هدف شناسایی به موقع درآمدهای کارمزدی ، تلاش در جذب منابع ارزان قیمت و تاکید بر اتصال pos فروشگاهی به حسابهای مذکور با هدف کاهش قیمت تمام شده پول و تلاش در جهت ارتقای درصد مشتریان مجازی به کل مشتریان و درصد استفاده از خدمات مجازی بر کل مشتریان مجازی مورد تاکید قرارگرفت.

Last Updated 1397/9/11