راه اندازی دوسامانه تحت وب در اینترانت گیلان

همزمان بانشست بررسی طرح مهرگان و با شرکت روسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان گیلان از سامانه های تحت وب بازاریابی و مدیریت پرونده های اجرایی ، رونمایی شد.

همزمان بانشست بررسی طرح مهرگان و با شرکت روسای شعب و دوایر مدیریت شعب استان گیلان از سامانه های تحت وب بازاریابی و مدیریت پرونده های اجرایی ، رونمایی شد.
در این نشست مدیر شعب استان گیلان ضمن قدردانی از تلاش تیم کارشناسان دوایر سیستمها ، وصول مطالبات و بازاریابی اظهارداشت: با توجه به فضای حاکم بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و رقابت تنگاتنگ برای جذب منابع بیشتر و تلاش برای دستیابی به اهداف بالاتر ضرورت انسجام درفعالیتهای بازاریابی و وصول مطالبات در کلیه سطوح بیش از پیش احساس می شود ،بنابراین این دو سامانه در راستای فرهنگ سازی و رصد نمودن به هنگام فعالیتهای بازاریابی کارکنان در کلیه سطوح و ساماندهی روند پیگیری مطالبات معوق و پرونده های اجرایی در کلیه شعب طراحی و بکارگیری شدند.
حسن نوروزی افزود: انتظار میرود کلیه همکاران ستاد مدیریت و شعب با بهره گیری از این سامانه های هوشمند در جهت ارتقای کیفی فعالیتهای بازاریابی و وصول مطالبات تلاش بیشتری را معمول دارند .
وی خاطرنشان کرد: گزارشات استخراجی از دوسامانه مذکور که از قابلیتهای مطلوبی برای ارزیابی عملکرد شعب وهمکاران برخوردار هستند ، مبنای دقیقی جهت تصمیمات آتی و ارتقای شغلی همکاران وگردش شغلی ایشان خواهد بود.
در ادامه این گردهمایی نیزکارشناسان طراح این دو سامانه در دایره سیستمها، وصول مطالبات و بازاریابی در خصوص نحوه استفاده از سامانه و قابلیتهای آن به ارایه توضیحات پرداختند.
شایان ذکر است این دوسامانه پس از 3 ماه پیگیری و تلاش مداوم تیم کارشناسی مدیریت راه اندازی گردید.
Last Updated 1395/3/25