برگزاری مجامع ارزیابی عملکرد در مدیریت گیلان

نشستهای مجامع ارزیابی عملکرد در مدیریت گیلان برگزار شد

مجامع ارزیابی عملکرد شعب استان گیلان با برگزاری 50 جلسه طی 3 روز متوالی و با حضور مدیر شعب استان و معاون مالی و فناوری مدیریت ، به همراه روسا و معاونین دوایر مدیریت در قالب دو مجمع در نیمه دوم فروردین ماه سالجاری در محل مدیریت شعب استان گیلان برگزار گردید .
مدیر شعب استان گیلان اظهارداشت :سازمانها برای بقا و حضور موثر در عرصه ملی و جهانی نیازمند استقرار اصل بهبود مستمر در سرلوحه فعالیت خود می باشند و این اصل در گرو بهبود مدیریت عملکرد است؛ جلسات ارزیابی عملکرد فرصتی است مغتنم تا ضمن بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف فضای کاری شعب و ستاد به ایده ها و راهکارهای ارزشمند در راستای بهبود و ارتقای عملکرد دست یافت .سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب به انعطاف پذیری برنامه ها و اهداف و ماموریت سازمانها در محیط پویای سازمان منجر شده و تحقق این موضوع نیزنیازمند فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ سازمانی است.
حسن نوروزی با اشاره به کسب امتیاز عالی در مجموع امتیازات کسب شده توسط شعب استان گیلان، خاطرنشان کرد: در این ارزیابی 41 شعبه استان توانستند با کسب بیش از 70 نمره به امتیاز عالی دست یافته و 9 شعبه باقی مانده نیز با کسب نمرات بالاتر از 55 تا 70، در رتبه خوب واقع شوند و در مقایسه با 6 ماهه اول 94 نیز 28 شعبه جدید جایگاه عالی را از آن خود کردند .
وی افزود : تلاشهای هدفمند و برنامه ریزی شده تمامی همکاران طی یکسال گذشته ارتقای یک پله ای جایگاه بانک مسکن در شبکه بانکی استان گیلان و کسب جایگاه سوم استان و نیز کسب جایگاه عالی را به دنبال داشته، همچنین تحقق هدف 137درصدی در جذب کل منابع ونیز تحقق هدف 214درصدی قرض الحسنه جاری و 272درصدی قرض الحسنه پس انداز در کنار سایر آیتمها نقش به سزایی در کسب این جایگاه داشته است .
Last Updated 1395/7/4