کمک مومنانه

ارسال کمک های مومنانه کارکنان بانک مسکن
به گزارش روابط عمومی گیلان در راستای همدلی و کمک مومنانه با نیازمندان جامعه ،کارکنان بانک مسکن همگام با دیگر آحاد مردم در این امر خداپسندانه شرکت نمودند 
Last Updated 1400/1/26