دیدار مدیر استان با خانواده مرحوم رحیمی

زهرا صداقت علی با خانواده همکار مرحوم رحیمی دیدار و گفتگو کرد
به گزارش روابط عمومی مدیریت گیلان همزمان با اولین سالگرد درگذشت همکار بازنشسته مرحوم رحیمی زهرا صداقت علی با خانواده آنمرحوم دیدار و گفتگو کرد 
Last Updated 1400/1/26