دوره آشنایی با بازارهای سرمایه در مدیریت شعب استان گیلان برگزارشد

برگزاری دوره آشنایی با بازارهای سرمایه در مدیریت گیلان

با توجه به رهنمودها و تاکیدات مدیران محترم عالی بانک مبنی بر ضرورت آشنایی کارکنان با بازارهای سرمایه در جهت غنای شغلی و ارایه خدمات جدید بانکداری در شعب ، دوره آموزشی آشنایی با بازارهای سرمایه ویژه معاونین شعب و دوایر مدیریت استان گیلان برگزار گردید.

با توجه به رهنمودها و تاکیدات مدیران محترم عالی بانک مبنی بر ضرورت آشنایی کارکنان با بازارهای سرمایه در جهت غنای شغلی و ارایه خدمات جدید بانکداری در شعب ، دوره آموزشی آشنایی با بازارهای سرمایه ویژه معاونین شعب و دوایر مدیریت استان گیلان برگزار گردید.

در این همایش یک روزه که با ارایه توضیحات لازم در خصوص بازار سرمایه ایران، بازارها و نهادهای مالی و ابزارهای مالی اسلامی توسط مدرس دوره - دکتر حسین محسنی - سرپرست امور اقتصادی و برنامه ریزی گروه مالی مسکن  آغاز گردید ، ضمن توصیف ویژگیهای بازار سرمایه و روشهای سرمایه گذاری در آن ،به روشهای پذیره نویسی سهام و اوراق قرضه در شرکت های کارگزاری پرداخته شد .

Last Updated 1396/9/27