در مراسم ارتقای درجه پرسنل انتظامات مدیریت گیلان

در مراسم ارتقای درجه پرسنل انتظامات مدیریت گیلان

زهرا صداقت علی :همکاران انتظامات حافظ امنیت جسم و روان همکاران و مشتریان هستند

به گزارش روابط عمومی مدیریت گیلان دراین مراسم که به مناسبت ارتقای درجه پرسنل انتظامات برگزار گردید مدیر شعب گیلان حراست را پشتوانه ای محکم برای حفظ سلامت بانک و مشتریان دانست .

وی نظم و انضباط ،صلابت لزوم حسن خلق همکاران انتظامات با مشتریان و کارکنان را از خصایص های مهم آنان دانست و تاکید نمود تا همکاران انتظامات این خصایص را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهند و با تمام وجود در اجرایی نمودن آن تلاش نمایند .

مدیر گیلان در ادامه اظهار داشت :هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد و از انجاییکه سلامت هر سازمان در معرض خطرها و آلودگی ها قراردارد حراست می تواند در حفظ سلامت و پیشگیری از تهدیدها کمک شایانی به سازمان نماید.

زهرا صداقت علی در بخش دیگری از صحت های خود اظهار داشت ؛انتظار می رود همکاران انتظامات ضمن رعایت و انجام وظایف و دستورالعمل های تخصصی خود، نسبت به مطالعه و آشنایی با دستورالعمل های بانک در بخش منابع ،وصول مطالبات و مصارف نیز اقدام نمایندو جهت ارتقای دانش شغلی در جلسات بخشنامه خوانی مدیریت شرکتی فعال داشته باشند.

دربخش دیگری از این مراسم امیر بهاروندی رییس حوزه حراست مدیریت گیلان گزارشی از عملکرد حوزه حراست از ابتدای سال 99را ارایه ودرادامه تاکید داشت : شیوع ویروس کرونا و سختی کار باعث نگردید تا از کیفیت کار مهم و حساس انتظامات کاسته شود و همکاران انتظامات با تمام تلاش در راستای وظایف خود و اهداف بانک تلاش نمودند .

در پایان مراسم از سوی مدیر گیلان درجه سرنگهبان به آقایان کسری صادق پور و ابراهیم رفیعی و نیز درجه ارشد نگهبان به آقای محمد جواد رحمن پسند اعطا شد .

آخرین بروزرسانی 1399/7/1