معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان گیلان - معاون مالی و فناوری

رامین ذبیحی
مدیریت شعب استان گیلان - معاون مالی و فناوری
تلفن : 013-33338676
نمابر : 013-33339995
آدرس پستی : رشت- چهارراه میکاییل