اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد

مراسم بازنشستگی و تودیع رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات

با حضور علیرضا بلگوری و ابوالقاسم رحیمی‌انارکی اعضای هیات مدیره بانک و جمعی از روسای ادارات و مدیران امور، مراسم تودیع و بازنشستگی حمیدرضا صحابت رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم ابوالقاسم رحیمی‌انارکی عضو هیات مدیره برگزاری مراسم تودیع و بازنشستگی را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اینگونه مراسم به صورت یک سنت جدی در بانک درآمده است که سنتی پسندیده محسوب می‌شود.
 عضو هیات مدیره بانک با اشاره به خلقیات صحابت، وی را فردی آرام و پیگیر دانست و افزود: صحابت با صبوری و اخلاق حسنه، سعی در حل مشکلات پرونده¬های وصول مطالبات داشته و با پیگیری و مداومت خود همیشه راه¬حلی مناسب برای هر مساله¬ای می¬یافت.
در ادامه علیرضا بلگوری، عضو هیات مدیره بانک نیز به مرور خاطرات خود با صحابت پرداخت و بیان کرد: وی همکاری بسیار خوب و زحمت¬کش است و برای وی آرزوی سلامتی دارم.
عضو هیات مدیره با اشاره به لزوم ادامه راه توسط کارکنان اداره کل پیگیری وصول مطالبات اظهار کرد: با توجه به بزرگی و خاص بودن شرایط بانک و شرایط خاص اقتصادی جامعه، باید شرایط را رصد کرده و خود را به¬روز رسانی کنید تا بتوانیم بازار را در دست بگیریم.
بلگوری با تشکر از تمامی کارکنان اداره پیگیری وصول مطالبات گفت: امیدوارم با بهتر شدن شرایط در پسابرجام، در بخش وصول مطالبات و جذب منابع بهتر عمل کنیم.
همچنین در پایان این نشست حمیدرضا صحابت، رییس وقت اداره کل پیگیری وصول مطالبات با تشکر از تمامی کارکنان حاضر در مراسم، برای آنان آرزوی موفقیت کرد.
آخرین بروزرسانی 1394/12/11

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین