اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

جعفرآقاملايی

پيگيري مطالبات بايد از همان قسط اول انجام شود

يكي از مهم ترين دلايل رشد سرانه تعداد پرونده هاي مطالبات غيرجاري در پايان شهريورماه سال جاري نسبت به پايان سال گذشته عدم پيگيري مطالبات از همان قسط اول است كه بايد در اين خصوص حساسيت لازم براي پيگيري مطالبات از قسط اول به صورت مستمر و مشاركت تمامي كاركنان شعب مدنظر قرار گيرد.
جعفر آقاملايي عضو هيات مديره بانك اين مطلب را در پنلی با موضوع «كاهش مطالبات غير جاري » عنوان كرد و گفت : باتوجه به مانده مطالبات در پايان شش ماهه اول سال جاري و هدف گذاري در اين بازه زماني متاسفانه با رشد مانده مطالبات مواجه شده ايم به طوريكه مطالبات فوق طي سال 94 مبلغ 15 هزار ميليارد ريال معادل 93 درصد رشد يافته است. در پايان شش ماهه اول سال جاري شاهد افزايش 12 هزار ميليارد ريالي در مبلغ مطالبات هستيم كه نشان از رشد 90 درصدي در این بازه زماني دارد.
وي با اشاره به مقايسه تغييرات روند رشد مانده منابع و مانده ناخالص تسهيلات از آغاز طرح مسكن مهر تا پايان شش ماهه اول سال جاري گفت : از آغاز طرح مسكن مهر مانده منابع بانك از 152 هزار ميليارد ريال در سال 1388 به مبلغ 567 هزار ميليارد ريال در پايان شهريور سال جاری رسيد كه افزايشي معادل 274 درصد داشته است. همچنین مانده ناخالص تسهيلات با رشد حدود 3 برابري از 297 هزار ميليارد ريال به 178ر1 هزار ميليارد ريال افزایش داشت.
عضو هيات مديره ادامه داد : مانده مطالبات غيرجاري از مبلغ 043ر9 ميليارد ريال در سال 88 به مبلغ 131ر95 ميليارد ريال در شهريور ماه رسيد كه رشدي معادلي 952 درصدي را نشان مي دهد كه اين رشد متناسب با رشد مانده منابع نمي باشد و باتوجه به حجم فراوان مانده مطالبات و افزايش فزاينده آن و ارزيابي عملكرد شش ماهه اول سال جاري نشان مي دهد كه بايد با اهتمام لازم ،  تلاش و كوشش بسياري در اين بخش صورت پذيرد.
آقاملايي در پايان سخنان خود تلاش در راستاي كاهش قيمت تمام شده پول از سوي تمامي شعب را خواستار شد و بر برنامه ريزي مناسب در اين خصوص تاكيد كرد.
سرپرست اداره كل امور شعب استان ها تشريح كرد
عملكرد مديريت ها در بخش مطالبات غيرجاري
محمد حسن علمداري سرپرست اداره كل امور شعب استان ها به عنوان سخنران بعدي اين پنل گزارشي از عملكرد مديريت هاي استان ها در بخش مطالبات غيرجاري در پايان شش ماهه اول سال جاري ارايه كرد.
وي درخصوص سهم هر بخش تسهيلاتي در مانده مطالبات گفت : 11 درصد مربوط به بخش مسكن روستايي،                      9 درصد مشاركت مدني طرح مسكن مهر ، 28 درصد ارزي و 51 درصد متعلق به ساير بخش ها است.
سرپرست اداره كل امور شعب استان ها مطالبات مربوط به تسهيلات پرداختي به زلزدگان ، برخي شركت ها و سازمان ها را از جمله مطالبات خاص مديريت ها عنوان كرد و افزود : مانده مطالبات در اين بخش در پایان شهریور ماه سال جاري مبلغ 477ر1 ميليارد ريال بود كه نسبت به مانده اين مطالبات در پايان سال 94 مبلغ 444 ميليارد ريال و رشد 43 درصدي را نشان مي دهد.
علمداري درخصوص مانده مطالبات غیرجاری بانک از لحاظ تعداد بدهکاران و پرونده های مطالبات غیرجاری گفت : از كل مطالبات به مبلغ 95,132 ميليارد ريال مبلغ 56,662 ميليارد ريال يعني 60 درصد متعلق به یکصد بدهکار با بیشترین بدهی و مبلغ 38,470 ميليارد ريال يعني 40 درصد متلعق به پرونده های سایر مشتریان است.
وي از مديريت هاي یزد ، شرق تهران ، غرب تهران، کهگیلویه و بویراحمد، قم ، مازندران ، فارس، خراسان شمالی و گلستان  در بخش مسكن روستايي ؛ کهگیلویه و بویراحمد ، یزد،  قم ، سمنان ، فارس و مازندران در بخش مشاركت مدني طرح مسكن مهر و سیستان و بلوچستان در بخش ساير مطالبات به عنوان مدیریت هایی که در مقطع پایان شهریور ماه سال95 نسبت به پایان سال 94  کاهش مانده مطالبات داشته و یا تقریباٌ بدون تغییر بوده اند نام برد.
سرپرست اداره كل امور شعب استان ها از مديريت هاي سيستان و بلوچستان با عدد0.6-  درصد تغييرات مانده مطالبات شهريورماه سال 95 نسبت به پايان سال 94 تنها مديريت داراي عملكرد مطلوب در كاهش مانده مطالبات ياد كرد و گفت : مديريت البرز با 1.27 درصد مطالبات غيرجاري به مانده كل تسهيلات و مطالبات در بخش آمار مقايسه اي  نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده کل تسهیلات و مطالبات غیرجاری و مديريت اصفهان با 435 عدد پرونده در بخش سرانه تعداد پرونده های مطالبات غیرجاری و مديريت مركز تهران با 150.1 درصد در بخش وصول نقدی اقساط داراي برترين جايگاه در موارد هاي يادشده بودند.
وي در پايان سخنان خود به پرداخت تسهيلات به مبلغ 64,547 ميليارد ريال  در پايان شش ماهه اول سال جاري و رشد 74 درصدي نسبت به همين بازه زماني نسبت به سال قبل اشاره كرد.
رييس اداره كل پيگيري وصول مطالبات
وصول مطالبات وظيفه تمامي كاركنان است
در ادامه اين پنل ، اصغر گودرزي رييس اداره كل پيگيري وصول مطالبات با اشاره به تلاش ها و كوشش هاي فراوان مديريت ها در پيگيري پرونده هاي تسهيلات گفت : بررسي فعاليت هاي مديريت ها نشان از پيگيري هاي مستمر و مطلوب پرونده هاي معوق دارد اما متاسفانه مطالبات در پايان شهريورماه سال جاري از نظر مبلغ نسبت به پايان سال گذشته رشد زيادي داشته است.
وي عدم بررسي به موقع و مستمر مطالبات از سوي مديريت ها و برخي مطالبات مربوط به تسهيلات خاص از جمله حوادث غيرمترقبه ( زلزله ، سيل ) را از مهمترين دلايل درون سازماني تاثيرگذار بر روند پيگيري مطالبات عنوان كرد و افزود : قوانين و مقررات مبهم به ويژه مربوط به سازمان هايي از جمله شهرداري ها و آيين نامه هاي اجرايي از مهمترين عوامل برون سازماني موثر بر كندي وصول مطالبات مي باشد.
گودرزي با اشاره به اينكه وصول مطالبات وظيفه تمامي كاركنان است تصريح كرد : دقت در بررسي اعتبار ضامنان در هنگام تشكيل پرونده هاي تسهيلاتي و مذاكره با بيمه هاي طرف قرارداد با بانك از راهكارهاي شاخص وصول مطالبات است.
رييس اداره كل پيگيري وصول مطالبات در پايان سخنان خود به اخذ مجوز همكاري بانك با تعدادي از شركت ها در بخش تسهيلات مسكن روستايي اشاره كرد و افزود : مديريت ها بايد از اين فرصت استفاده كرده و با  انعقاد قرارداد با اين شركت ها تلاش كنند تا بيش از پيش در وصول مطالبات اين بخش موفقيت حاصل شود.
داود خلجستاني
نظارت دقيق بر نتايج ارزيابي هاي ارزيابان بانك از وثايق معرفي شده متقايان ، مهم است
داود خلجستاني رييس اداره كل حقوقي به عنوان سخنران بعدي اين پنل درخصوص عوامل موثر خارج از بانك بر روند وصول مطالبات گفت :  ضعف قوانين و مقررات و تعدد بخشنامه هاي بانك مركزي و پيچيدگي آن ها در خصوص نحوه و نرخ تسويه مطالبات ارزي با بدهكار ، عدم همكاري مناسب دستگاه قضايي براي صدور و اجراي حكم ، تاخير طولاني در پاسخگويي به استعلام مرجع قضايي درخصوص ورود كالا به داخل كشور و سرنوشت كالاها از گمرك و پذيرش دعاوي ورشكستگي توسط دادگاه ها بدون طرف دعوي قرار گرفتن بانك ها فقط با حضور نماينده دادستان از مهم ترين عوامل بيروني بانك است.
رييس اداره كل حقوقي از عدم آشنايي و تسلط كاركنان در حوزه ارزي و اتخاذ سياست هاي نادرست پرداخت تسهيلات ، فقدان اعتبار سنجي كافي در زمان پرداخت تسهيلات ، خودداري از توثيق وثيقه مناسب توسط تسهيلات گيرندگان ، ارزيابي غيرواقع وثائق در هنگام اعطاي تسهيلات توسط ارزيابان ، دريافت اسناد مجعول و صوري در گشايش اعتبار اسنادي ، عدم تنظيم صحيح و كامل قراردادها و فقدان امضاي صاحبان امضا طبق اساسنامه شركت ها را عوامل داخلي يا دروني  موثر در حوزه وصول مطالبات عنوان كرد.
وي براي بهبود عملكرد بانك در خصوص رفع مشكلات مربوط به عوامل بيروني حوزه وصول مطالبات به تهيه نامه اي با موضوع خلاء هاي قانوني در عمليات بانكي به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي توسط اين اداره كل اشاره كرد.
خلجستاني اخذ اطلاعات لازم براي شناسايي و اعتبارسنجي مشتريان قبل از گشايش اعتبار به منظور اطمينان از وصول بدهي در سررسيد، اخذ وثايق و تضامين كافي و بررسي عملكرد گذشته متقاضي در حوزه هاي ارزي و رتبه اعتباري آنان،  نظارت دقيق تر برروي ارزيابي هاي انجام شده توسط ارزيابان بانك از وثايق معرفي شده توسط متقاضي اعتبار و ضمانت اجراي جبران خسارت توسط ارزيابان در صورت قصور ايشان وتوجه دقيق به صورت هاي مالي واقعي و همچنين مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات از پيشنهادات و راهكارهاي اجرايي براي پيشگيري و كاهش مشكلات وصول مطالبات در اعتبارات اسنادي براي مرتفع كردن عوامل داخلي يا دروني بانك عنوان كرد.
مدير شعب يزد
اصل موفقیت در وصول مطالبات ، هدف گذاری مناسب و پیگیری مداوم است
در ادامه اين پنل حسن خطيب زاده ، مدير شعب استان يزد درخصوص عوامل کلی و پیش زمینه موفقيت اين مديريت در وصول مطالبات معوق به تشکیل کارگروه وصول مطالبات در مدیریت قبل از ابلاغ تغییر چارت سازمانی ، شناسایی و اصلاح آدرس و مشخصات مدیونین، ضامنین به ويژه در مسکن مهر با توجه به تعریف پروژه ها و تکمیل بانک اطلاعاتی دارندگان مطالبات، انعقاد قرارداد با اداره کل پست و چاپ و توزیع اخطار بصورت ابلاغ حضوری و فعال سازی و ارتقاء سیستم گویای پیگیری اقساط معوق ، استقرار همکاران مدیریت در شعب ناموفق و مساعدت با آنها در پیگیری پرونده های خاص اشاره كرد. 
وي مراجعه منظم و هفتگی به روستا ، تعامل با بنیاد مسکن شهرستان ها و اختصاص دفتر كار ويژه براي استقرار كاركنان و مراجعان، مذاکره حضوری و توجیهی با روستايیان و ایجاد درک متقابل و انعکاس تجربه هاي عملی نیروهای اعزامی و تقسیط مجدد در موارد خاص را از اقدامات ویژه مديريت يزد در بخش وصول مطالبات روستایی عنوان كرد. 
تشکیل بانک اطلاعاتی و پیاده سازی سیستم متمرکز ثبت و پیگیری وصول مطالبات، تفويض اختيار كامل طرح دعوي در مراجع قضايي به مدیریت های شعب ، پيگيري اصلاح ماده 34 قانون ثبت ، مجوز مزایده ملک مورد وثیقه به درخواست مدیریت و در مدت زمان کوتاه ، تفویض اختیار بیشتر به کمیسیون وصول مطالبات مدیریت، تسریع در تعیین تکلیف بیمه اعتباری مسکن مهر و یا امکان صدور اجرائیه و پیگیری متمرکز صدور اسناد مالکیت مسکن مهر از پيشنهادات خطيب زاده براي تسهيل در وصول مطالبات بود.
مدير شعب استان يزد درخصوص سياست هاي انگيزشي موثر در بهبود روند وصول مطالبات گفت : اتخاذ سياست هاي انگيزشي براي موفقيت در بخش وصول مطالبات را مهم عنوان كرد و گفت : اختصاص پاداش نقدی و غیرنقدی به كاركنان موثر در امر وصول با پرهیز از شرطی شدن کارکنان ، تداوم انتقال بدهی بدون واریز درصد مانده بدهی، بخشودگی جرائم، افزایش سقف تقسیط با توجه به شرایط خاص و قرعه کشی مدیونین در مقاطع مختلف باتوجه به طرح های مصوب از سياست هاي انگيزشي مرتبط با بخش كاركنان و مشتريان مي باشد. 
خطيب زاده بهره مندی از نیروهای غیررسمی اثر گذار در راستاي وصول مطالبات به ويژه در مسكن  روستایی از طریق شرکت های وابسته ، واگذاری عاملیت وصول مطالبات به بانک های دیگر یا شرکت پست و دفاتر پیشخوان و  انعقاد قرارداد با تعرفه مصوب با وکلای مجرب را از پيشنهادات و سیاست های برون سپاری امكان پذير در حوزه وصول مطالبات عنوان كرد.
وي ادامه داد : انتقال مطالبات معوق تسهیلات تکلیفی  به سرفصل مطالبات از دولت ، تفکیک مطالبات به دو بخش عقود مبادله ای و مشارکتی و وزن دهی متفاوت در ارزیابی عملکرد ، هدف گذاری و سنجش عملکرد بر اساس متوسط مانده مطالبات ، جداسازی پرونده های خاص از آمار و عملکرد مدیریت ها حداقل در ارزیابی عملکرد مدیریت ها به منظور سنجش متوازن از جمله سیاست های تعدیل آماری در حوزه مطالبات معوق است. 
خطيب زاده  کاهش مطالبات غیر جاری روستایی از 46 میلیارد به 35 میلیارد ریال ، تحقق 370 درصدی هدف تعيين شده در ارزیابی عملکرد در شاخص کاهش مطالبات روستایی ، کاهش تعداد پرونده های معوق مديريت از 16000 پرونده به 15000 پرونده ، کاهش سرانه تعداد پرونده های معوق شعب از 637 پرونده به 600 پرونده از توفیقات مدیریت یزد در 6 ماهه اول سال جاري عنوان كرد.
کاهش 10 میلیارد ریال مانده مطالبات و کسب رتبه دوم در بین مدیریت های کل کشور بدون احتساب مطالبات شرکت های خصوصي ، تحقق بیش از 100درصدی کاهش مطالبات غیرروستائی در 5 شعبه و کاهش مطالبات غیر جاری 16 شعبه از 25 شعبه مدیریت و تحقق 122 درصدی اهداف تعيين شده در شاخص وصول نقدی مطالبات و موفقیت 24 شعبه از 25 شعبه مدیریت در این شاخص از ديگر موفقيت هاي مديريت يزد بود كه خطيب زاده به آنها اشاره كرد.
تشريح عوامل مؤثر بر افزايش مطالبات غير جاري توسط مدير شعب مازندران
مصطفي تقوي مدير شعب مازندران به عنوان سخنران پاياني اين پنل در تشريح عوامل مؤثر بر افزايش مطالبات غير جاري در  بخش تسهيلات عمومي گفت : اعلام ورشکستگي صوري برخي از بدهکاران کلان بانکي توسط محاکم قضايي، خرد بودن  مبالغ تسهيلات و فراواني تعداد بدهکاران، بالا بودن دوره بازپرداخت عمده تسهيلات بانک و عدم امکان برون سپاري وصول مطالبات در بخش هاي غير روستايي به وکلاي مجرب و شرکت هاي وصول مطالبات از مهم ترين علل بروز مشكلات در بخش تسهيلات عمومي مي باشد.
وي درخصوص چالش هاي تسهيلات مسكن مهر اظهار داشت : حجم بالاي پرداخت تسهيلات تکليفي در سال هاي اخير و عدم امکان اعتبار سنجي دقيق و اخذ تضامين و وثايق مناسب ، احداث بيش از نياز واحدهاي مسكن مهر وكمبود متقاضي واجد شرايط در تعدادي از پروژه هاي احداثي ،  تاخير در معرفي عضو واجد شرايط توسط نهاد معرفي كننده ، عدم تشكيل جلسات منظم ومستمر شوراي مسكن  استان وعدم وجود حساسيت لازم جهت تعيين تكليف و پيگيري مصوبات توسط دستگاه هاي عضو مذكور و عدم ایفای تعهد شركت بیمه گذار در تسهيلات مسکن مهر در زمان درخواست بانك مبنی بر وصول مطالبات غير جاري در بخش تسهيلات تكليفي مسكن مهر است.
مدير شعب استان مازندران درخصوص مشكلات وصول مطالبات در حوزه مسكن روستايي گفت : فصلي بودن درآمد خانوارهاي روستايي متناسب با فصول برداشت محصول ، مشکلات ناشي از بحران هاي خشکسالي،سرمازدگي، سيل ، عدم ارزیابی پرونده های مشارکت روستایی توسط بانک و فقدان ضابطه الزام آور براي ادارات ثبت و  بنياد مسکن در تحويل سندهاي مالکيت صادره اي که از تسهيلات مسکن روستايي بانک بهره مند شده اند از عمده ترين دلايل بروز مشكلات در بخش مسكن روستايي است.
تقوي تعيين تکليف نشدن قراردادهاي مشارکتي بانک به دليل رکود موجود در بازار مسکن ، وجود اختلاف بين سازنده و خريداران و طرح دعاوي در محاكم ذي صلاح قضائي ، عدم افزايش سقف فروش اقساطي ناشي از انتقال سهم الشرکه تسهيلات دريافتي و محدوديت تمديد مدت قرار داد هاي مشارکت مدني در سال جاري را از مهمترين علت هاي مشكلات وصول مطالبات در پرونده هاي تسهيلاتي غير تکليفي در حوزه  مشارکت  مدني عنوان كرد.
مدير شعب استان مازندران در خصوص مشكلات وصول مطالبات در بخش عقود مبادله اي گفت : عدم همکاري مطلوب  سازمان ها ، ارگان ها و نهاد هاي مختلف با  بانک عليرغم صدور گواهي كسر اقساط ، صوري بودن بخشي از تسهيلات اعطايي ، عدم شناسايي دقيق بدهكار واقعی يا متصرف اصلي به دليل نقل و انتقال وكالتي، عدم تناسب درآمد ماهيانه متقاضيان تسهيلات با اقساط ماهيانه ، عدم همكاری مطلوب دستگاه قضایی در زمان طرح دعوی مطالبه طلب ، نبود ضابطه مشخص به منظور ارسال اطلاعات ضامنين  به بانك مركزي و عدم ارائه هرگونه خدمات بانکي به ضامنين بد حساب و عدم تجويز ماده 11 اصلاحي آيين نامه وصول مطالبات در وصول بخشي از مطالبات و باز تقسيط  قرارداد هاي تسهيلاتي به مديريت هاي شعب از عمده ترين چالش هاي وصول مطالبات در اين بخش مي باشد. 
تقوي در پايان سخنان خود درخصوص عملكرد مديريت مازندران در بخش هاي مختلف تا پايان شهريورماه سال جاري گفت :  557ر 51  ميليارد ريال مانده مطالبات و تسهيلات ،  778 ميليارد ريال مانده مطالبات ،1.48 Npl كلي مديريت  و0.93  Npl مديريت در بخش مسکن مهر ، نشان از عملكرد مطلوب اين مديريت دارد
آخرین بروزرسانی 1395/8/24

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین