اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره اخبار ویژه اعضای هیئت مدیره

مدير امور استان ها و بازاريابي

نتايج مدیریت ها در ارزيابي عملكرد 6 ماهه اول سال جاري را تشريح كرد

سه سطح خوب با نمره 562 و بالاتر ، متوسط نمره بين 400 و 562 ، زير متوسط نمره بين صفر و 400 و ضعيف نمره كمتر از صفر ؛ سطوح درصد تحقق اهداف توسط مديريت ها در بازه شش ماهه اول سال جاري بود
محمد حسين جواديان مدير امور استان ها و بازاريابي به عنوان رييس و سخنران اول پنل « مديران شعب موفق » درخصوص نحوه بررسي ميزان درصد تحقق اهداف مديريت ها در ارزيابي عملكرد در پايان شهريورماه سال 95 گفت : سه سطح خوب با نمره 562 و بالاتر ، متوسط نمره بين 400 و 562 ، زير متوسط نمره بين صفر و 400 و ضعيف نمره كمتر از صفر ؛ سطوح درصد تحقق اهداف توسط مديريت ها در بازه شش ماهه اول سال جاري بود كه درارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفت و براساس نتايج حاصل شده  18 مديريت در منطقه سبز ( خوب ) و 16 مديريت ديگر در منطقه زرد ( متوسط ) قرار گرفتند.
وي با اشاره به نتايج ارزيابي عملكرد حوزه ها و ارايه گزارشي از ميزان درصد شعب موفق مديريت ها ؛ درخصوص ویژگی های ارزیابی عملکرد اين دوره گفت : برگزاری جلسات از طریق ویدئوکنفرانس ، ارزيابي براساس 43 شاخص براي اولين بار ، مدنظر قرار دادن  نقطه نظرات مدیریت ها در تبیین شاخص های ارزیابی ، لحاظ نمره منفی براي برخی از شاخص ها ، تخصيص نمره اضافه در شاخص هایی که مديريت ها بیش از 100 درصد هدف را كسب كردند  از مهمترين ويژگي هاي اين دوره ارزيابي عملكرد مي باشد.
مدير امور استان ها و بازاريابي علت پایین بودن سطح نمرات مديريت ها نسبت به دوره های قبل را  احتساب نمره منفی در برخی از شاخص ها ، لحاظ میانگین ماهانه مانده منابع در سرفصل های مختلف بعنوان شاخص ارزیابی ،  عدم موفقيت بسياري از مدیریت ها در تحقق اهداف شاخص های سپرده های هزینه ای به علت کاهش نرخ سود بانکی در دو مقطع اول تیرماه و اول شهریورماه ،  تعیین هدف برای اعطای تسهیلات در سال جاری برای اولین بار و لحاظ آن بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد و  عدم تحقق هدف در بخش مطالبات غیرجاری علی رغم تلاش های مدیریت های شعب عنوان كرد.
وي درخصوص آمار عملکرد مدیریت ها در مولفه های عملکردی تا پايان شهريورماه سال جاري گفت : در جذب منابع 80.6 ، منابع صفر درصدی 81.4 ، سپرده ممتاز161.7 ،  صندوق یکم63.4 ، وصول نقدی86.6 ، فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر64 ، قیمت تمام شده پول 85.7 ،تسهیلات اعطایی50.7 ، ضمانتنامه57 و مطالبات                                 غیر جاری102.4-  درصد تحقق اهداف تعیین شده در بخش های مختلف طی 6 ماهه ابتدای سال جاری توسط مدیریت های شعب مي باشد.
رييس اداره كل آموزش
آموزش ، راهكار توسعه سرمایه انسانی در هر سازماني است
ناصر رفيعي رييس اداره كل آموزش به عنوان سخنران بعدي اين پنل، آموزش را راهكار توسعه سرمایه انسانی هر سازماني مطرح كرد و تعالی معنوی، حرفه ای و مهارتی مدیران و راهبران بانک را در بهره وری، تسهیل فرآیند ها و چابکی و حرکت سازمان، بسیار موثر دانست.
وي نیروی انسانی را اساسی ترین سرمایه در سازمان های خدماتی عنوان كرد و افزود : آموزش مدیران با هدف تعالی حرفه ای و معنوی مدیران و راهبران سازمان در كنار پرورش نیروی انسانی توانمند و آگاه از شرایط و مختصات فضای کسب و کار و با مهارت های مناسب از اهداف اصلي اداره كل آموزش است و همواره سرلوحه فعاليت هاي اين اداره كل مي باشد.
رييس اداره كل آموزش با اشاره به آيين نامه اجراي نظام آموزش کارمندان و مديران دستگاه های اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری تصريح كرد : ارتقاء و تعالی معنوی و توسعه مهارت های فنی ، انسانی و ادارکی مدیران و متناسب ساختن توانایی آنان با پیشرفت دانش و فناوری در زمینه های برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت، هدایت و ارزشیابی نقش های مدیریتی اهدافي است كه در سطح كلان در اين اداره پيگيري مي شود. 
رفيعي برگزاري آزمون الكترونیکی و صدور گواهینامه دوره هاي آموزشي به شیوه الکترونیکی در سامانه پورتال منابع انسانی را از دستاورد های الکترونیکی اداره آموزش ياد كرد كه اين مهم با همكاري اداره كل فناوري اطلاعات محقق شده است.
وي درخصوص ديگر دستاوردهاي اداره كل آموزش گفت : راه اندازي پایگاه داده های مدرسان و اتوماسیون برنامه ریزی آموزشی از محصولات ستادی اين اداره مي باشد كه نتايج مطلوبي را براي مديريت ها درخصوص تسهيل در روند برگزاري دوره هاي آموزشي در پي داشت.
رييس اداره كل آموزش  به طراحی بسته ویژه آموزش الکترونیکی مدیران شامل مهارت های ارتباطی موثر،  مهارت های حل مسأله و مدیریت تعارض را از برنامه آموزشي مديران در راستاي اجراي آيين نامه هاي ذيربط در اين خصوص و تمهيد حداقل 60 ساعت آموزش براي آنها در سال جاري اشاره كرد.  
رفيعي با اشاره به اجراي دوره هاي آموزشي مديريتي در مراكز آموزش و پژوهش استانداري ها و يا شعب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ،‌ با عنايت به الزام دوره هاي مذكور ، خواستار حضور موثر مديران شعب در اين دوره هاي آموزشي شد.
وي در پايان از ارزشیابی الکترونیکی و نیاز سنجی الکترونیکی به عنوان برنامه های آتی اداره كل آموزش نام برد.
مدير برتر در ارزيابي عملكرد شش ماهه اول سال 95
شناسايي مشكلات، اولين گام در مسير تحقق اهداف بود
مهدي آل وردي مدير شعب استان كهگيلويه و بويراحمد به عنوان « مديريت برتر » در ارزيابي عملكرد مديريت ها در شش ماهه اول سال جاري با اشاره به شرايط اقليمي اين استان فعاليت هاي تجاري را فعاليت غالب در اين استان عنوان كرد و افزود : باتوجه به منطقه آب و هوايي نوع عملكرد بانك در اين حوزه ها براساس نوع خدمات بانكي با يكديگر تفاوت دارد.
وي اولين اقدام براي حركت در مسير تحقق اهداف را شناسايي چالش هاي بخش هاي مختلف در اين مديريت عنوان كرد و عدم اطلاع كاركنان از آمار اهداف مديريت  و شعب مربوطه ، عدم خودباوري در همكاران براساس انديشه هاي قديمي درخصوص محروميت استان ، عدم امكان فعاليت هاي خدمات بانكي باتوجه به گستردگي استان ، تقسيم اهداف يكسان براي شعب داراي موقعيت هاي مختلف ، تعلق بخش اعظمي از منابع استان به تعداد بسيار اندك افراد  و عدم استقبال مردم از سرمايه گذاري در استان به دليل شرايط فرهنگي را مهمترين اين مشكلات برشمرد.
مدير شعب استان در تشريح اقدامات مهم اجرا شده در مديريت كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به مرتفع كردن مشكلات ادامه داد : تعيين اهداف منطقي براي شعب براساس موقعيت جغرافيايي و طيف مشتريان آنها ، راه اندازي سايت اينترانت در مديريت با هدف دسترسي تمام كاركنان به آمار عملكردي شعب و مديريت ، بررسي روزانه عملكرد شعب توسط مديران و روساي دواير منطقه ، هدفمند كردن پاداش و اضافه كار براساس عملكرد ، برنامه ريزي هدفمند درخصوص جذب منابع در مسكن يكم و منابع صفر درصدي ، پياده سازي طرح بازارياب برتر براي تمامي كاركنان و توجه ويژه به بخش ورزش كاركنان با هدف ايجاد انگيزه در كاركنان از جمله  مهم ترين فعاليت هاي اين مديريت در شش ماهه اول سال جاري بود.
كسب رتبه اول در بخش جذب منابع صفر درصدي و  بهاي تمام شده پول و فروش اقساطي مسكن مهر ، مقام دوم كاهش مطالبات معوق ، رتبه سوم پرداخت تسهيلات و صدور ضمانتنامه ، رتبه پنجم در صندوق پس اندازمسكن  و حضور در منطقه سبز ارزيابي عملكرد مديريت ها پس از چهار دوره ارزيابي عملكرد از جمله موفقيت هاي مديريت كهگيلويه و بوير احمد در شش ماهه اول سال 95 بود كه آل وردي در پايان سخنان خود آنها را عنوان كرد.
محمدرضا بوستان افروز، دستاوردهاي مديريت سیستان وبلوچستان را تشريح كرد
محمدرضا بوستان افروز مدير شعب سيستان و بلوچستان كه حائز رتبه دوم در ارزيابي عملكرد مديريت ها در شش ماهه دوم سال جاري شد درخصوص مهم ترين اقدامات اين مديريت در راستاي تحقق اهداف ترسيمي در بخش جذب منابع گفت : ایجاد جو همدلی و همفکری و افزایش تعلق سازمانی در بین کارکنان ، تعیین اهداف کوتاه مدت                  جذب منابع برای شعب، تبلیغات جوایز قرض الحسنه با توجه به تنوع آن، بررسي روزانه عملکرد شعب در جذب منابع و برگزاری دوره های آموزشی توجیهی برای تمامي کارکنان در خصوص سپرده هاي ويژه بانك از جمله صندوق ممتاز و آتیه طلایی مهم ترين راهكارهايي بهبود عملكرد اين مديريت بود.
وي تعیین تکلیف پرونده تسهیلاتی مربوط به منطقه آزاد تجاری چابهار ، دعوت از بدهکاران عمده به مدیریت و تشریح عواقب ناشی از عدم پرداخت مطالبات به آنها ، برگزاری جلسات کمیته وصول مطالبات در شعب با حضور اعضا کمیته و تخصیص کدهای مطالباتی بین تمامي كاركنان آنها ، ایجاد تیم های وصول مطالبات در دایره حقوقی و وصول مطالبات و حضور آنان در شعب و بررسي عملکرد شعب، برگزاری نشست هاي متعدد با فرمانداران و بخشداران در خصوص الزام دستگاه های اجرایی در همکاری با بانک به منظور وصول مطالبات و مکاتبه باسازمان بازرسی استان مبنی بر عدم اقدام دستگاه های دولتی در کسر اقساط از حقوق گیرندگان تسهیلات از شاخص ترين اقدامات مديريت سيستان و بلوچستان در حوزه وصول مطالبات بود.
بوستان افروز در تشريح عملكرد مديريت سيستان و بلوچستان در بخش فروش اقساطی طرح مسکن مهر اظهار داشت : برگزاری نشست های متعدد با مدیران تعاونی مسکن و نهاد های ذیربط به منظور رفع موانع پیش روی فروش اقساطی مسکن مهر ، مراجعه كاركنان شعب به روستاها براي تعیین تکلیف و تقسیط واحدهای مسکن روستایی و نشست با مسوولان استانی،بخشداران،فرمانداران و امامان جماعت اهل تسنن و تشیع براي بهبود عملكرد مديريت در حوزه مسكن مهر اجرا شد. 
برگزاری دوره های آموزشی ضمانتنامه برای كاركنان، بازاریابی شرکت های واردات و صادرات در استان برای ترخیص کالا از گمرک که نیازمند ضمانتنامه بودند و تخصیص بخشی از اضافه کار  شعب براي تحقق اهداف صدور ضمانتنامه از مهم ترين اقداماتي بود كه مدير شعب استان سيستان و بلوچستان از آن ها براي موفقيت در حوزه ضمانتنامه ياد كرد.
مدير شعب اردبيل عوامل موفقيت اين مديريت را تشريح كرد
ابوالفضل كوهي فرد مدير شعب اردبيل كه موفق به كسب رتبه سوم ارزيابي عملكرد مديريت ها در شش ماهه اول سال جاري شده است درخصوص مهمترين اقدامات اين مديريت براي تحقق اهداف گفت : شناسايي دقيق ظرفيت شعب و هدف گذاري و برنامه ريزي مدون در تمامي شاخص ها ، اجراي مديريت مشاركتي ، پيگيري روزانه تحقق اهداف و تجزيه و تحليل ارزيابي عملكرد ماهانه شعب ، انجام بازاريابي هاي مويرگي و پياده سازي طرح بازارياب موفق ماهانه در رده سازماني مختلف و استفاده از فرصت هاي حاصل شده از سياست هاي اعتباري سال جاري براي جذب منابع صفردرصدي از مهم ترين اقدامات اين مديريت در حوزه جذب منابع مي باشد.
وي ادامه داد : برگزاري جلسه با مسوولان استاني درخصوص مسكن مهر ، داشتن برنامه هاي تشويقي براي وصول مطالبات ، برگزاري جلسه با شركت هاي وصول مطالبات به ويژه در بخش مسكن روستايي ، ارسال پيامك از همان قسط اول ، پيگيري و تكميل بانك اطلاعات مشتريان و ضامنين و بررسي علل موفقيت و عدم موفقيت در بازه هاي زماني مشخص از مهمترين فعاليت هاي مديريت استان اردبيل در حوزه مسكن مهر و وصول مطالبات است.
معرفي محصولات جايگزين پس از كاهش نرخ سود سپرده ها براي استمرار حضور در فضاي رقابتي با ساير بانك ها ، برون سپاري وصول مطالبات تسهيلات مسكن روستايي و شهري، بخشودگي جرايم و تفويض اختيار بيشتر به مديريت ها درخصوص برخي پرونده هاي مشاركت مدني ؛ دغدغه هاي مديريت اردبيل در مسير كسب موفقيت در بخش هاي مختلف بود كه كوهي فرد آنها را بيان كرد.
مدير شعب اردبيل در پايان درخصوص موفقيت هاي اين استان گفت : از 40 شاخص مشمول ارزيابي ، مديريت اردبيل در 9 شاخص حائز رتبه اول يا دوم شد كه مهم ترين آن ها كسب مقام اول در پرداخت تسهيلات،  رتبه دوم در جذب منابع قرض الحسنه جاري ، سپرده هاي مدت دار ، كيوسك بانك و صدور ضمانتنامه است.
آخرین بروزرسانی 1395/8/23

پربیننده ترین عناوین پربیننده ترین عناوین