مناقصه مناقصه

بازگشت

ماشین آلات گرانول (فرآورده های خاک کاشی)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال بانک
موضوع :
ماشین آلات گرانول (فرآورده های خاک کاشی)
شماره :

بانک مسکن در نظر دارد ماشین آلات گرانول (فرآورده های خاک کاشی) دستگاههای توزین مواد اولیه دستگاه ها و تجهیزات مربوط به ماشین آلات تولید کاشی مازادخود واقع در گمرک استان یزد را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و یا نقد و اقساط و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک {20% نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه با نرخ سود 15%}به قیمت پایه مزایده 000ر000ر360ر63ریال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت میشود برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط فروش و دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 17/10/1392 به اداره کل تجهیز و پشتیبانی بانک مسکن واقع درتهران خیابان ولیعصر بالاتر ازمیدان ونک –خیابان عطار ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن طبقه سوم تلفن 7-82932306 -021و یا با مدیریت شعب استان یزد به آدرس یزد-صفاییه خیابان تیمسار فلاحی شماره 8251678-0351مراجعه فرمایند. 

تذکر: واریز مبلغ 000ر100 ریال به حساب شماره 1-8855 به نام اداره کل حسابداری وبودجه ،قابل پرداخت در کلیه شعب بانک مسکن و ارائه فیش ان توسط متقاضی جهت خرید اسناد مزایده الزامی است.

ساعت : 07:53:00
تاريخ : 1392/10/07